Νικολαίδη ΜαρίαΒιογραφικό σημείωμα


Στοιχεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τίτλος
Metabolic diseases

Δημοσιεύσεις

Τίτλος Περίληψη Έγγραφο
Mara Nikolaidou, Anargyros Tsadimas, : Extending UML 2.0 to Augment Control over Enterprise Information System Engineering Process 2016
Mara Nikolaidou, Anargyros Tsadimas: A Consistent Framework for Enterprise Information System Engineering 2016
Anargyros Tsadimas, Mara Nikolaidou: Handling non-functional requirements in Information System Architecture Design 2016
Mara Nikolaidou, Anargyros Tsadimas, : Accommodating EIS UML 2.0 Profile using a standard UML modeling tool 2016
Anargyros Tsadimas, Mara Nikolaidou, : Simulating SysML Models: Overview and Challenges 2015

Διδακτική Δραστηριότητα

Τίτλος Μαθήματος

Ιστορικό Θέσεων

Θέση Ημερ. Έναρξης Ημερ. Λήξης Τρέχουσα

Έργα

Τίτλος Κωδ. έργου Επ. Υπεύθυνος