Κουφάκου ΕυτυχίαΒιογραφικό σημείωμα


Στοιχεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τίτλος
Βιβλιοθήκες (Γενικά)
Βιβλιοθηκονομία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Αρχειακό υλικό

Δημοσιεύσεις

Τίτλος Περίληψη Έγγραφο

Διδακτική Δραστηριότητα

Τίτλος Μαθήματος

Ιστορικό Θέσεων

Θέση Ημερ. Έναρξης Ημερ. Λήξης Τρέχουσα
Βιβλιοθηκονόμος01-01-2014
Βιβλιοθηκονόμος13-11-200631-12-2013