Ζενάκου ΕλένηΒιογραφικό σημείωμα


Στοιχεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τίτλος
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Τρόποι μάθησης
Προσωπικότητα
Εκπαιδευτική ηγεσία
Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση
Γονεϊκοί τύποι

Δημοσιεύσεις

Τίτλος Περίληψη Έγγραφο

Διδακτική Δραστηριότητα

Τίτλος Μαθήματος
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΡΟΠΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ιστορικό Θέσεων

Θέση Ημερ. Έναρξης Ημερ. Λήξης Τρέχουσα
Ερευνήτρια11-07-2013
Ερευνήτρια11-07-201311-07-2015

Έργα

Τίτλος Κωδ. έργου Επ. Υπεύθυνος