Καλογήρου ΣταμάτηςΒιογραφικό σημείωμα


Στοιχεία

Τμήμα Γεωγραφίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τίτλος
Χωρική Ανάλυση
Γεωγραφία (Γενικά)
Στατιστική
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Δημοσιεύσεις

Τίτλος Περίληψη Έγγραφο

Διδακτική Δραστηριότητα

Τίτλος Μαθήματος
Χωρική Ανάλυση
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής
Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στην Ακίνητη Περιουσία

Ιστορικό Θέσεων

Θέση Ημερ. Έναρξης Ημερ. Λήξης Τρέχουσα
Επίκουρος Καθηγητής06-08-2013
Λέκτορας12-05-200905-08-2013
ΠΔ 407/8001-03-200711-05-2009