Σαρδιανού ΕλένηΒιογραφικό σημείωμα


Στοιχεία

Τμήμα  Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τίτλος
Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Δημοσιεύσεις

Τίτλος Περίληψη Έγγραφο

Διδακτική Δραστηριότητα

Τίτλος Μαθήματος
Οικονομετρία
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Δομή της Αγοράς και Πολιτική Ανταγωνισμού
Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Ιστορικό Θέσεων

Θέση Ημερ. Έναρξης Ημερ. Λήξης Τρέχουσα

Έργα

Τίτλος Κωδ. έργου Επ. Υπεύθυνος