Πύλη Ερευνητών

Η «Πύλη Ερευνητών» αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας επιτυγχάνεται:
  • η οργανωμένη καταγραφή, παρουσίαση και διάχυση των επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των μελών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Μέσω της Πύλης τα μέλη του ιδρύματος μπορούν να καταχωρήσουν στοιχεία από δημοσιεύσεις τους που αφορούν: Βιβλίο, Κεφάλαιο Βιβλίου, Άρθρο Περιοδικού, Πρακτικά Συνεδρίου, Ανακοίνωση Συνεδρίου, Παρουσίαση σε συνέδριο, Poster ή άλλο υλικό.
  • η δυνατότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού να δημιουργήσει δική του σελίδα προσωποποιώντας την με πληροφορίες που σχετίζονται με προγράμματα, δραστηριότητες ή συνεργασίες που έχει αναπτύξει.

✔Οι δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα που προστίθενται στην «Πύλη Ερευνητών» αυτόματα θα καταχωρούνται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΕΣΤΙΑ».
✔Η είσοδος στην «Πύλη Ερευνητών» επιτυγχάνεται με την χρήση των ιδρυματικών κωδικών που χρησιμοποιούν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
✔Η «Πύλη Ερευνητών» αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων σε συνεργασία με τη ΒΚΠ του ιδρύματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης.